Vrienden van de Berkhof

Home

Dit is de website van de Stichting Vrienden van de Berkhof. De stichting wil u door middel van deze website informeren over haar doelstelling, activiteiten en mogelijkheden.

Doelstelling
De zorg voor en het welzijn van de ouderen in onze samenleving staan voortdurend in de belangstelling. Niet alle zaken welke het leefklimaat rondom de oudere verbeteren of in stand houden worden vanuit overheidsgelden vergoed. De stichting heeft het doel deze instandhouding of verbetering met de door haar ontvangen gelden voor de bewoners van de locatie de Berkhof te Winterswijk financieel te ondersteunen.

De hoofdlijnen van het beleidsplan zijn: Het besteden van giften, donaties, subsidies, schenkingen uit erfenis of legaat en inkomsten uit vermogen aan voorzieningen en activiteiten welke de goede zorg en dagbesteding aan cliënten en medewerkers van “de Berkhof” bevorderen.

De stichting heeft tot doel:
1. De fondsvorming, het fondsbeheer en het daarmee realiseren van voorzieningen en activiteiten in en om het zorgcentrum “de Berkhof” te Winterswijk ten behoeve van haar cliënten en werknemers, voor zover althans deze voorzieningen en activiteiten niet of niet geheel op andere wijze financieel kunnen worden verwezenlijkt
2. Het onderhouden en versterken van banden tussen cliënten, medewerkers en familieleden van cliënten van “de Berkhof”.