Vrienden van de Berkhof
HomeVrienden van de Berkhof › Activiteiten en verantwoording

Activiteiten en verantwoording

STICHTING VRIENDEN VAN DE BERKHOF

JAARVERSLAG 2018

In 2018 zijn er twee vergaderingen geweest van de Stichting Vrienden van De Berkhof. In deze vergaderingen bespreken we de gang van zaken in De Berkhof. We kijken of er wensen zijn vanuit het verzorgingstehuis en/of groepswoningen, waar we aan mee willen werken. We houden in de gaten dat de wensen in gelijke mate aan alle bewoners toekomen.

We worden op de hoogte gehouden van de toekomstplannen van De Berkhof, omdat er iemand van Marga Klompé bij de vergaderingen aanwezig is.

In 2018 zijn er geen bestuurswisselingen geweest. Het bestuur van de Stichting Vrienden van De Berkhof bestaat uit:
Ineke Gebbink (voorzitter)
Bertus Slotboom (penningmeester)
Jeanet Graaskamp (secretaris)
Erik Pampiermole (lid)

Hieronder vindt u het exploitatieoverzicht van 2018.