Vrienden van de Berkhof
HomeVrienden van de Berkhof › Activiteiten en verantwoording

Activiteiten en verantwoording

STICHTING VRIENDEN VAN DE BERKHOF

JAARVERSLAG 2019

In 2019 zijn er twee vergaderingen geweest van de Stichting Vrienden van de Berkhof. De vergaderdata waren 8 juli en 28 oktober.

In deze vergaderingen bespreken we de gang van zaken in De Berkhof. We kijken of er wensen zijn, vanuit het verzorgingstehuis en/of groepswoningen, waar we aan mee willen werken. We houden in de gaten, dat de wensen in gelijke mate aan alle bewoners toekomen.

Er is dit jaar nieuw tuinmeubilair aangeschaft. De Stichting Vrienden van De Berkhof heeft hiervoor het geld geschonken.

De Stichting schenkt geld, dat voor de bewoners van het verzorgingstehuis en de groepswoningen van De Berkhof gebruikt wordt. De bewoners krijgen hier een ontbijt of een aangepaste attentie van, als ze jarig zijn. 

Er zijn diverse plannen, waarvoor men bij de Stichting Vrienden van De Berkohof een beroep op zou kunnen doen.De plannen moeten nog uitgewerkt worden.

We worden op de hoogte gehouden van de toekomstplannen van De Berkhof, omdat er iemand van Marga Klompé bij de vergaderingen aanwezig is.

Het bestuur bestaat uit:
Ineke Gebbink (voorzitter)
Bertus Slotboom (penningmeester)
Jeanet Graaskamp (secretaris)