Vrienden van de Berkhof
HomeVrienden van de Berkhof › Vrienden van de Berkhof

Vrienden van de Berkhof

Met uw financiële steun probeert de stichting om bepaalde investeringen te doen die door de overheid niet vergoed worden en die het leven van ouderen veraangenaamd.

Regelmatig wordt er geïnventariseerd welke ideeën en mogelijkheden er zijn. U kunt daarbij denken aan het organiseren van aanvullende activiteiten, het aankopen van gewenste attributen voor bewoners, een specifieke aanschaf van een duofiets of het verfraaien van een belevingsgerichte tuin.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het inzamelen en beheren van gelden. De middelen worden onder meer verkregen door o.a. giften, schenkingen, legaten, donaties en subsidies. Daarnaast worder er in de loop van het jaar activiteiten georganiseerd. Wilt u ons helpen bij het voortzetten van dit belangrijke werk dan is uw financiële ondersteuning van harte welkom.